Archief van
Maand: april 2020

Retrospective

Retrospective

Retrospective

Heb jij een bedrijf dan met je deze heel goed runnen en je moet er voor zorgen dat je dit op een goede manier doet, als je dit niet doet kun je heel erg sterk in de problemen komen en dat wil je niet hebben zorg er daarom voor dat je dit op een goede manier doet. Het is daarom heel erg belangrijk dat je zorgt voor de juiste dingen en dat je ervoor zorgt dat je op de juiste manier aan de slag gaat. Als je dit dan doet weet je zeker dat je op een goede manier aan de slag gaat en dat je op juiste manier doorgaat met deze dingen. Zo moet je een in de zoveel tijd gebruik maken van een retrospective bijeenkomst met jouw team en je moet regelmatig normale vergaderingen houden. Daarnaast moet jouw personeel goed geïnstrueerd zijn dit draait dus allemaal om communicatie, als de communicatie niet goed is zul je ook snel tegen het probleem aanlopen dat je niet goed kan gaan samenwerken met jouw personeel en het personeel onderling. Een retrospective is een hele goede optie om samen te kijken wat er beter kan of wat er beter moet. Als je dit dan doet dan kan je samen heel erg veel bereiken.

 

Een retrospectieve invoeren met jouw team

Het is heel erg belangrijk dat je eens in de zoveel tijd goed nadenkt en goed retrospect eerst samen met jou team. Als je dit niet doet kom je heel erg snel in de problemen en dan zul je merken dat je dit niet op de juiste manier doet. Zorg er daarom voor dat je dit op een goede manier doet en zorg ervoor dat je op de juiste manier aan de slag gaat met deze dingen. Het is daarom heel erg belangrijk dat je dit op een goede manier doet en het is heel erg belangrijk dat je op de juiste manier aan de slag gaat met deze dingen. Zo kun je samen kijken naar wat er beter kan en zo kun je goed gaan nadenken dat je op deze manier aan de slag gaat het is daarom heel erg belangrijk dat je dit soort dingen op een goede manier gaat doen en het is heel erg belangrijk dat je deze dingen op de juiste manier gaat doen. Als je dit dan doet dan weet je zeker dat je de top een goede manier samen doet en dan kun je elkaar feedback geven.

Projectcontroller

Projectcontroller

Projectcontroller

In veel ondernemingen worden er losstaande projecten gemaakt. Een project is een groot plan waar vaak meerdere mensen aan moeten deelnemen. Er moet echter één goede leider zijn. Een leider die precies weet welke richting het project op moet en moet inspelen wanneer er zich problemen manifesteren. Dit wordt ook wel een projectcontroller genoemd, maar wat zijn de belangrijke eigenschappen van een projectcontroller?

 

Autoritair

Autoriteit wordt vaak als negatief gezien in onze maatschappij. Dat is ook wel logisch, want als je kijkt naar het verleden dan zie je wat voor leed autoriteit kan toebrengen aan een gehele beschaving. Dit betekent echter niet dat autoriteit per definitie slecht is. Het gaat erom op welke manier je de autoriteit toepast. Ben jij het type dat bestaat om je macht te misbruiken, of gebruik jij de autoriteit om alles in goede banen te leiden. Logischerwijs is het tweede aspect belangrijk, want daarmee kun je een project in goede banen leiden.

 

Rechtvaardig

Als projectcontroller is het ook belangrijk dat je rechtvaardig bent. Dit betekent dat je geschillen op een positieve manier moet oplossen en altijd moet nagaan wat het beste is in die situatie. Je moet niemand voortrekken en open staan voor de vele verschillende meningen die naar voren komen. Tijdens een project komen er namelijk veel mensen met een mening naar voren toe. Als controller moet je al deze meningen in goede banen leiden en kijken wat je ermee kunt.

 

Ingrijpen waar nodig

Als projectcontroller is het belangrijk dat je in verschillende situaties ook moet ingrijpen. Tijdens een project kunnen er namelijk veel dingen verkeerd gaan. Als projectcontroller is het een van je belangrijkste taken om juist dan in te grijpen. Een bekende vuistregel is immers dat in makkelijke tijden het gemakkelijk is om een land te regeren. Dan hoef je immers niet zoveel te doen. Juist wanneer er problemen ontstaan, dan komt echt leiderschap pas goed tot zijn recht. Als controller moet je dus ingrijpen waar het nodig is. Is er een meningsverschil tussen twee leiders? Dan moet jij dit conflict zien op te lossen? Gaat er iets mis of valt er iemand uit? Ook in die gevallen moet jij ervoor zorgen dat er iemand op zijn plaats komt, zodat het project weer in goede banen kan worden geleid. Dat zijn de tekenen van echt leiderschap en dat is zo belangrijk.